Pokud odjíždíte na čas pryč, zajistíme vám dodání vašeho oblíbeného titulu na jiné místo na území ČR, nebo po tuto dobu přerušíme vaše předplatné.

  • Oznámení o přechodném odběru předplatného je nutné podat nejpozději 10 pracovních dnů před započetím doručování na přechodnou adresu.
  • Je třeba uvést přesný termín (od – do), kdy má být přechodný odběr zajištěn.
  • V případě dovolené nebo služební cesty máte možnost kdykoliv přerušit doručování předplatného, a to nejméně na dobu jednoho týdne (v případě deníku a týdeníků), nejdéle však na dobu tří měsíců.

Ve svém účtu zvolte “předplacené produkty”. Zvolte “detail” titulu, u kterého chcete přerušit předplatné. Klikněte na “přerušit předplatné” a pokračujte podle uvedených pokynů.